We zijn trots op het feit dat in 2018 geen geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.