Informatie

Informatiebijeenkomst + inschrijven

 Regelmatig houden we een informatiebijeenkomst bij Kinderopvang Tierelier. U krijgt informatie over de visie, groepssamenstelling, de verzorging en betaling. Tevens krijgt u een rondleiding om een indruk te krijgen waar de opvang plaatsvindt.

De informatiebijeenkomst (aanmelden is wel nodig zodat we weten hoeveel mensen er komen) is vrijblijvend en bestemd voor ouders die interesse hebben in de Peuteropvang en BSO (woensdag, vrijdag).

De eerstvolgende informatie ochtend is op zaterdagochtend 31augustus 10.00-12.30 uur. 

Inschrijven 

Kinderen kunnen komen vanaf een leeftijd van 12 weken.

Voor het inschrijven voor opvang kunt u het betreffende contactformulier invullen en verzenden KDV   Peuteropvang    BSO . De kindplanning heeft vakantie van 12 juli t/m 2 augustus, inschrijvingen worden na deze datum verwerkt.

Nadat het inschrijfformulier is ingevuld, is de inschrijving gereed.

De administratiekosten voor het aanmelden van een kind is €50,- per gezin. Daarnaast vragen we een borg, die wordt terugbetaald bij de eerste facturatie.

Heeft u interesse in onze kinderopvang of wilt u aanmelden voor de informatiebijeenkomst? U kunt een e-mail sturen naar welkom@kinderopvangtierelier.nl 

Informatieboekje

Informatieboekje van 2024 klik hier.

Ziektebeleid + inspectierapport

Ziektebeleid

Afspraken betreft ziektebeleid, informatie infectieziekten

Folder van de GGD: Agrarische kinderopvang? Gezond en veilig!

Inspectierapport

Het inspectierapport landelijk register kinderopvang van de BSO

Het inspectierapport landelijk register kinderopvang van de KDV

 

Tarieven + kinderopvangtoeslag

Uurtarief

Voor meer informatie betreft het uurtarief informeren wij u graag.

Kinderopvangtoeslag

U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage van de overheid en werkgever. Dit is afhankelijk van uw jaarinkomen. Kijk hiervoor op: www.toeslagen.nl.  Voor meer informatie over de Wet kinderopvang, klik hier.  

Voorwaarden

  • De meeste ouders hebben tijdens de informatie bijeenkomst informatie ontvangen betreffende de opvang, de visie en heeft u een rondleiding gehad.
  • Een kind aanmelden kan door het invullen van het contactformulier op de homepage. De inschrijving is gereed als deze is ingevuld.
  • De minimale afname is 1 hele dag per week.
  • Luiers, eten en drinken zijn bij de prijs inbegrepen. Flesvoeding brengt u zelf mee, evenals het flesje waaruit gedronken wordt. Bij allergieën dient u zelf de voeding en/of luiers mee te geven.
  • De leiding is in het bezit van een geldig diploma dat nodig is voor de kinderopvang. Zij werken volgens het pedagogisch beleidsplan, beschreven in onze visie.
  • Kinderopvang Tierelier is gekwalificeerd om beroepskrachten in opleiding een werkplek te geven. Dit kan in overleg. Ook de werkzaamheden van de stagiaires gaan in overleg met de leiding.
  • De voertaal van Kinderopvang Tierelier is Nederlands.
  • Wij in het bezit van een veiligheid-, gezondheid-, en risico inventarisatie. Indien u dit wilt inzien, kunt u hiernaar vragen.
  • Meer informatie over deze onderwerpen kunt u lezen in het informatieboekje welke achter de ouders login staat en op de website onder informatie. Wijzigingen die gedurende het jaar worden doorgevoerd, worden op de website vermeld.
  • Op de groep liggen diverse protocollen (het inspectie rapport en de planning van kinderen en pedagogisch medewerkers) die inzichtelijk zijn.

Kinderen met extra zorg

Bij kinderopvang Tierelier hebben wij aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Indien de opvang het toelaat, proberen wij kinderen met een indicatie of kinderen die extra zorg nodig hebben op te vangen. De voorwaarden hiervoor zijn dat er plaats is voor deze kinderen en dat de middelen die nodig zijn om deze kinderen te kunnen begeleiden aanwezig zijn. Wat wij willen bereiken is een reguliere opvang met een sociale functie.