Laatste nieuws

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes bij Kinderopvang Tierelier. Kijk ook op onze Facebook pagina voor nieuwtjes en foto’s.

Coronavirus 

Betreft: Update Corona                                                                                                        Heukelom: 07-05-2020

Protocol Corona

Gezien de bijzondere periode die nu gaande is en het feit dat kinderopvang Tierelier haar deuren weer mag openen, is er een specifiek protocol Corona opgesteld.
In dit protocol dat is ontwikkeld op basis van de RIVM richtlijnen en om keuzes te maken, zijn de kinderen centraal gesteld. Kinderopvang Tierelier houdt de adviezen van de Rijksoverheid en RIVM in acht en als er maatregelen wijzigen houden we jullie op de hoogte.

 

1,5 meter afstand
ouders onderling

 • Om deze richtlijn aan te kunnen houden is er gekozen om met éénrichtingsverkeer te werken.
  Per groep is een looproute uitgezet. (zie hiervoor deze bijlage)
  Hierdoor kruisen ouders die aankomen en weggaan elkaar zo min mogelijk en kan de afstand gewaarborgd worden.
 • Er komt één ouder brengen en halen. Het liefst is dit ook dezelfde ouder, maar een kind wordt nooit door meer dan 1 persoon tegelijk gebracht of gehaald.
 • Daarnaast wordt er gewerkt met markeringen. Er wordt duidelijk op de grond aangegeven waar je kun wachten als de pedagogisch medewerker nog een kindje aan het overdragen is.
 • Tevens werken we deze periode met tijdsvlakken om de kinderen te komen brengen en halen. Ouders kunnen zich voor 1 van de 3 tijdsvlakken inschrijven. De eigen groep neemt hiervoor contact met u op.

Wegbrengen kan dan tussen:

 • voor het KDV: 07:15-07:45 / 07:45-08:15 / 08:15-08:45
 • voor de POV: 08:00-08:30/08:30-09:00

Ophalen kan dan tussen: 

 • voor het KDV: 17:00-17:30/17:30-18:00/18:00-18:15
 • voor de POV: 11:30-12:00/13:30-14:00
 • voor de BSO: 17:00-17:30/17:30-18:00/18:00-18:30

Hierdoor voorkomen we grote drukte tijdens het breng en haalmoment.

 • Eerder brengen of ophalen is in overleg met pedagogisch medewerker mogelijk.

 

Ouders/medewerkers

 1. Breng- en haal plek
 • Om afstand tussen ouders en medewerkers te kunnen bewaren is er gekozen om ouders NIET in het gebouw te laten tijdens de Corona periode.
 • Om afstand tussen ouders en medewerkers te kunnen bewaren is er gekozen voor alternatieve breng- en haal plaatsen. De Veldmuizen ontvangen de kindjes bij de voordeur, de Molletjes bij de nooddeur in de kinderopvangtuin, de Kikkertjes bij de nooddeur bij de kippenren en de Sprinkhanen bij de nooddeur in de kinderopvangtuin (zie hiervoor deze bijlage).
 • De buitenbedjes worden verder naar achter gezet, zodat er voldoende afstand is tussen de slapende kindjes en de voorbij lopende ouders en medewerkers.
 • Doordat de kinderen mogelijk buiten spelen tijdens het breng- en ophaalmoment willen we ouders vragen goed op te letten als zij door de tuin moeten lopen i.v.m. de looproute.
 • De POV heeft de poort richting de kalverstal tot hun beschikking als ingang voor ouders om hun kinderen te brengen en te halen. Zij kunnen de auto’s naast de stal parkeren (zie hiervoor deze bijlage) De overdrachtsplek is dan buiten bij de aangegeven plek.
 • De BSO ouders kunnen zich bij de poort achter bij de kalverstal melden (zie hiervoor deze bijlage). Door een pm’er wordt er gezorgd dat het kind met spullen naar de poort gebracht wordt. Ouders kunnen in of bij hun auto wachten.
 • In specifieke gevallen wordt contact opgenomen met ouders om afspraken te maken. Bijvoorbeeld bij gezinnen met meerdere kinderen bij kinderopvang Tierelier.

 

 1. Overdracht en informatie
 • Oudercontacten en de persoonlijke gesprekken is iets wat we als kinderopvang Tierelier erg belangrijk vinden. Helaas zijn wij op dit moment genoodzaakt andere maatregelen te treffen die dit minder makkelijk maken. Wij blijven beschikbaar voor contactmomenten al zal dit op dit moment anders vormgegeven worden.

 

 • Aangezien er erg veel kindjes een aantal weken niet op de opvang zijn geweest, wordt er contact met ouders opgenomen om te informeren naar veranderingen in schema’s en hoe het gegaan is thuis in de afgelopen periode. Wij willen graag alle informatie en bijzonderheden weten, zodat we goed voorbereid de kinderen op een emotionele veilige manier op kunnen vangen en aan hun behoeftes kunnen voldoen.
 • Ondanks het feit dat we kinderen niet uit de armen van ouders over kunnen nemen, staat de emotionele veiligheid erg hoog in het vaandel. We vragen ouders om hun kinderen op een rustige, positieve en enthousiaste manier voor te bereiden, zodat het wennen wat makkelijker gaat voor hen. Bij kinderopvang Tierelier worden kinderen ontvangen op verschillende manieren. Er wordt gekeken naar de behoefte. Het kan zijn dat er een boxkleed met materialen klaarligt voor een baby, zodat hij/zij direct op een prettige plek kan liggen of zitten. Zodra de ouder de afstand heeft, kan de pedagogisch medewerker erbij gaan zitten en het kindje vastpakken. Wat ook een optie is, is dat er een gezellig muziekje opstaat en de kinderen al dansend binnen kunnen komen. Gezien de bijzondere periode en de lange tijd van afwezigheid voor veel kinderen, kan het zijn dat meerdere kinderen het lastig vinden op dit moment. Vandaar dat we vragen aan ouders om hun kind zo goed als mogelijk voor te bereiden en erop te vertrouwen dat het goed komt. De praktijk wijst uit dat kinderen die wat moeite hebben snel weer prettig bij de groep spelen als de ouders weer weg zijn.
 • Tijdens het ophalen zal het contactmoment met de pedagogisch medewerker mogelijk ook wat korter zijn dan wat wij normaal bieden. Hier is voor gekozen om dit zo vlot mogelijk door te kunnen laten lopen, zodat er niet te veel ouders gelijktijdig op het terrein zijn. Om de ouders van alle informatie te kunnen voorzien wordt er dagelijks een overdracht geschreven door middel van de app. Dit geldt ook voor de BSO.
 • Mochten er bijzonderheden zijn die meer uitleg nodig hebben dan nemen de pedagogisch medewerkers telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. Uiteraard zijn wij telefonisch bereikbaar wanneer er ouders zijn die willen informeren hoe het gaat.
 • Mocht er een intake, wen- of overgangsgesprek nodig zijn dan wordt deze ook telefonisch, d.m.v. skype of op alternatieve tijden aangeboden worden. Bijvoorbeeld na werktijd of op zaterdagen. De gesprekken vinden dan op 1,5m afstand plaats.

Medewerkers onderling

 • Medewerkers zorgen er voor dat zij niet naast elkaar staan/zitten als zij aan het werk zijn.
 • In de grote verschoningsruimte tussen de Veldmuizen/Molletjes is het dusdanig ingericht dat 1,5 m gewaarborgd kan worden. In de kleine verschoningsruimte mag maar 1 medewerker per keer aanwezig zijn.
 • Er worden extra materialen aangeschaft wanneer nodig. Er wordt bijvoorbeeld een extra zit plek gecreëerd op de Molletjes voor het geven van de fles. Er zijn papieren handdoekjes aanwezig bij de toiletgroepen.
 • Daarnaast kijkt elke groep wat mogelijk en nodig is voor hen. Zo kan er gekozen worden om alle eetmomenten te splitsen in 2 tafels, maar er kan ook gekozen worden om 1 pedagogisch medewerkers aan de ene kant van de tafel te laten zitten en de andere pedagogisch medewerker aan de andere kant.
 • Er is geen vaste pauzeruimte aangewezen. De pedagogisch medewerkers mogen zelf kiezen waar zij gaan pauzeren mits de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden.
 • Om elkaar niet te veel tegen te komen onderweg, wordt er meer gebruik gemaakt van andere looproutes en wordt voorafgaand door de pedagogisch medewerkers afgesproken wie wat doet, zodat er niet meerdere personen door een andere groep hoeven te lopen.
 • Daarnaast blijft de opendeurenbeleid in theorie actief. Door de ramen heen kunnen medewerkers contact met elkaar maken en ook buiten kan samengespeeld worden. Echter worden tussentijds de deuren vaker gesloten, zodat de doorloop minder uitnodigend is.
 • Op de administratie wordt wekelijks naar het rooster gekeken en bepaald wie waar werkt om de afstand te kunnen waarborgen. Hierdoor kan het zijn dat medewerkers thuis of op andere tijden werken.

 

Medewerkers/kinderen

 • Hoewel er geadviseerd wordt tussen volwassenen en kinderen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te houden is dit in de kinderopvang niet altijd mogelijk. De emotionele veiligheid van de kinderen staat ten alle tijden voorop. Als een kind verdriet heeft, gaan wij ze gewoon troosten en mag een kind fijn op schoot kruipen.
 • Bij de oudere BSO kinderen leggen we de regels uit en zal deze richtlijn wellicht makkelijker hanteerbaar zijn. Echter geldt ook hier dat de emotionele veiligheid van de kinderen op plaats nummer 1 staat en gezien de onderzoeken dat kinderen minder/niet het virus verspreiden kunnen we de 1,5 meter niet altijd waarborgen bij kinderen.
 • Wanneer mogelijk, maken we nog meer gebruik maken van de buitenruimtes, koeienstal en boerderij om alle ruimte zo veel als mogelijk te benutten en op deze manier ook de 1,5 meter afstand te bieden.

 

Ziektebeleid

 • Kinderopvang Tierelier hanteert de RIVM richtlijnen.
 • Bij een temperatuur van 38 graden of hoger mag een kindje niet komen.
 • Bij een temperatuur van 38 graden of hoger mag een pedagogisch medewerker niet komen werken.
 • Bij hoesten/niezen/loopneus o.i.d. mag een kindje niet komen.
 • Bij hoesten/niezen/loopneus o.i.d. mag een pedagogisch medewerker niet komen werken.
 • Als er gedurende de dag klachten ontstaan, neemt de pedagogisch medewerker contact op, zodat het kind opgehaald kan worden. Zelf gaat de medewerker naar huis na het ontstaan van klachten.
 • Kinderen en medewerkers mogen pas weer komen als ze 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Ook al heeft iemand hooikoorts of een chronische verkoudheid. Wij kunnen het onderscheid tussen dat en Corona niet maken. Daarnaast bestaat een kans op een combinatie waar iemand geen besef van heeft en waardoor onbedoeld toch verspreiding plaats kan vinden.

 

Hygiëne

 • We werken volgens ons regulier schoonmaakplan en dit wordt door een aantal extra maatregelen uitgebreid. De toiletten worden na elk bezoek gereinigd. Hiervoor kan de pedagogisch medewerker handschoenen aantrekken die aanwezig zijn. Wanneer de medewerker dit niet aandurft, wordt de taak door iemand anders overgenomen. De deurklinken worden aan het begin en aan het eind van de dag extra gereinigd. Wanneer iemand dit vaker wenst te doen dan mag dit.
 • De handen van alle kinderen worden na binnenkomst in de ochtend gepoetst. De BSO kinderen wassen hun handen als zij na de taxirit naar binnen zijn gekomen.
 • Voor en na elk eetmoment en toiletmoment wassen de kinderen en medewerkers hun handen.
 • Speelgoed wordt vaker gereinigd. Als speelgoed een hele dag gebruikt is, kan het aan het eind van de dag gereinigd worden en staat er ander speelgoed klaar voor de dag er na. Dit kan ook per dagdeel als dit wenselijk is voor pedagogisch medewerkers i.v.m. afwisseling van speelgoed voor de kinderen.
 • Er is minder speelgoed per dag aanwezig.
 • De tablet en telefoon wordt schoongemaakt op de groep.
 • Medewerkers die op de PC op kantoor hebben gewerkt maken het toetsenbord, de telefoon en de stoelleuning schoon als zijn deze plek verlaten.

Kinderopvang Tierelier probeert het proces zo goed mogelijk te begeleiden. We hebben elkaar nodig om de uitvoering te laten slagen.

Samen komen we deze crisis door.

 

Informatie betreft de compensatie regeling kunt u vinden achter de ouder login

 

 

 Klik op de datum om het informatiebericht over het Corona-virus van de betreffende datum te lezen:

1-5-2020 Peuteropvang betreft: andere procedure voor het aanmelden van uw kind tot 1 juni 

30-4-2020 BSO betreft: andere procedure voor het aanmelden van uw kind tot 1 juni 

22-4-2020

14-4-2020

10-4-2020

1-4-2020

27-3-2020

23-3-2020

17-3-2020

16-3-2020

15-3-2020

12-3-2020

11-3-2020

10-3-2020 

8-3-2020 

6-3-2020  Wij hanteren de landelijke richtlijn van het RIVM betreft het coronavirus. 

 

 

 

 

 

Risicovol spelen en kindveiligheid

Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens risicovol spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet....

Lees meer

Certificaat

We zijn trots op het feit dat in 2019 geen geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Lees meer

Finlandreis

Samen met onze partners van Kindercampus Pannenschuur hebben Jan, Ingrid en Mariëtte  de week na de meivakantie een inspirerende studiereis naar Finland gemaakt! We zijn op bezoek gegaan bij drie scholen en drie kinderopvanglocaties. Daarnaast hebben we...

Lees meer

Samenwerkingsproject Pannenschuur

Samen met de leden van de stuurgroep, het bestuur, de oudercommissie en de medezeggenschapsraad is de intentieformulering voor het samenwerkingsproject opgesteld. Dit document omschrijft kort de aanleiding, de intentie en een aantal uitgangspunten van de...

Lees meer