Buitenschoolse opvang

Groepen

De BSO bestaat uit vier groepen:

 • Buitenbengels, 30 kinderen van ±8 tot 13 jaar
 • Dorsvlegels, 20 kinderen van ±6 tot 13 jaar
 • Pimpelmezen, 20 kinderen van 4 tot ±9 jaar
 • Woelratten, 20 kinderen 4 tot ±6 jaar

Per 10 kinderen is 1 pedagogisch medewerker aanwezig. Ieder kind heeft een eigen mentor, die jaarlijks een observatie zal schrijven. Daarnaast kunt u altijd bij hem of haar terecht voor vragen en/ of bijzonderheden. 

Welke scholen

De kinderen worden vanaf school in Oisterwijk, Berkel-Enschot (St. Caecilia, Rennevoirt, Berkeloo) opgehaald door taxi Korthout. Dit geldt ook voor de volgende scholen in Tilburg: Armhoefse Akker, Panta Rhei, Tiliander. Het taxivervoer gaat in opdracht van Kinderopvang Tierelier. Als uw kinderen op een andere school zitten, kan het vervoer en de kosten daarvan in overleg geregeld worden.

Activiteiten

De kinderen worden in een vaste groep ontvangen in een eigen ruimte. Na wat lekkers kunnen ze zelf bepalen wat ze willen gaan ondernemen. Er worden diverse activiteiten aangeboden. Ieder kind mag zelf kiezen wat hij of zij wil gaan doen. Er kan altijd gewisseld worden van activiteit. Welke activiteit het kind doet, wordt geregistreerd zodat u in de app kan zien, waar hij of zijn op dat moment mee bezig is, wat ook handig is wanneer u uw kind ophaalt.

Er worden verschillende activiteiten aangeboden zoals knutselen, een spelletje spelen, lezen, kleien, gezellig met elkaar kletsen. Ook worden er regelmatig kookactiviteiten aangeboden. Daarnaast worden er buiten tal van activiteiten aangeboden.

Buitenactiviteiten

 • Grote ontdektuin van ruim 15.000 m2
 • Grote zandberg waar met meerdere kinderen gespeeld kan worden.
 • Waterelementen zoals een lopend riviertje waar de fantasie wordt geprikkeld.
 • Genieten van de zon en buitenlucht tijdens het spelen en op de zelfgemaakte zitplekken. De kinderen krijgen de mogelijkheid om deze plaatsen zelf te bedenken en te maken.
 • De vuurkorf kan onder begeleiding aangemaakt worden, waarna we samen kunnen genieten van de warmte die vrijkomt of van wat lekkers wat is klaargemaakt op het vuurtje.
 • Hutten bouwen in het groen en timmeren in de bouwkeet.

Dieren

Kinderen kunnen behoefte hebben om te zorgen. Dit kan in de vorm zijn van het voederen van dieren, eieren rapen bij de kippen of het hok leegmaken en weer nieuw stro in doen.

Moestuin

Kinderen die het leuk vinden, kunnen in een moestuintje van alles verbouwen. Ze kunnen zelf bepalen welke groenten of planten ze willen kweken en kijken wanneer deze gezaaid moeten worden, hoeveel water ze moeten hebben en wanneer de oogst plaatsvindt. Het kan ook zijn dat een ouder kind het leuk vindt om dit te begeleiden.

Op deze manier krijgen de kinderen respect voor plant en dier. Maar vooral ook respect voor de mens. Om samen te spelen, iets op te laten groeien en te verzorgen, hebben we elkaar nodig!

Bij het lezen van deze activiteiten, begrijpt u dat de buitenruimte van de BSO continu verandert. We luisteren naar de behoefte van de kinderen. Als deze praktisch uitvoerbaar is, zullen we zeker proberen om dat te realiseren. Zo’n ontdektuin heeft ook tijd nodig om te groeien. Het stimuleert om na te denken en te vertellen wat ze bezig houdt. Dit maakt het spelen na schooltijd extra leuk bij Kinderopvang Tierelier!

Openingstijden van de BSO:

Ma, di, do van eindtijd school tot 18.30 uur

Woe en vr van eindtijd school tot 18.15 uur

Actuele opvangmogelijkheden BSO

We informeren u graag naar de beschikbare plaatsen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zitten we vol. Op woensdag is wel ruimte. Voor vragen over de eerstvolgende beschikbare mogelijkheden kunt u een e-mail sturen naar kindplanning@kinderopvangtierelier.nl

Informatie betreft contractmogelijkheden.

Studiedagen per 1-1-2024

 

Studiedag aanvragen dienen uiterlijk 2 maanden van te voren ingediend te zijn via de App. Aanvragen die uiterlijk 2 maanden van te voren ingediend zijn, worden zeker goedgekeurd. Aanvragen die later komen, worden alleen goedgekeurd als er nog plek is.

Wanneer u een reeds aangevraagde dag afmeldt binnen de 2 maanden voorafgaand aan de studiedag, wordt deze dag gefactureerd. Afmelden vóór deze 2 maanden is kosteloos.

Mogelijkheden bij opvang studiedagen:

 • Geen opvang op een studiedag: meldt altijd uw kind af 
 • Alleen opvang op de standaard BSO uren (dus alleen de uren na schooltijd): u hoeft dan niks te doen. Let op: er is dan geen taxivervoer mogelijk, u dient dan zelf het vervoer naar onze BSO te regelen.
 • Hele dag opvang: U vraagt via de App een wijziging aan. Hier vult u de tijd in waarop uw kind brengt, bijv. 7.45 uur, tot de eindtijd van school. Vanaf de tijd dat uw kind bij ons zou zijn op schooldagen, hebt u reeds betaald. De overige uren komen op de eerstvolgende factuur of worden verrekend als er een vakantiecontract is. 
 • Geen opvang studiemiddag: meldt uw kind altijd af.
 • Wel opvang studiemiddag: meldt uw kind aan vanaf de tijd dat studiedag begint bijv. 12.00 uur tot eindtijd school. Vanaf de tijd dat uw kind bij ons zou zijn op schooldagen, hebt u reeds betaald. De overige uren komen op de eerstvolgende factuur of worden verrekend als er een vakantiecontract is. Uw kind wordt dan om 12.00 uur met de taxi opgehaald en naar Tierelier gebracht.
 • Aanmelden studiedag dat je kind normaal niet bij Tierelier komt: Dan neemt u op ma, di, do een dag af van de gewenste begintijd tot 18.30 uur en op wo, vr tot 18.15uur. De uren komen op de eerstvolgende factuur of worden verrekend als er een vakantiecontract is. 

Het overzicht van vakanties en studiedagen per school 2023-2024 kunt u hier inzien. Dit is het overzicht wat door scholen rondom de zomervakantie 2023 is doorgegeven. Mocht u andere informatie betreft data hebben, dan stellen we het op prijs als u dit aan ons meldt.

Stakingsdagen

 • Deze dienen na bekendmaking z.s.m. aangevraagd te worden.
 • Hiervoor zijn beperkte plaatsen mogelijk.
 • Indien deze dag door de overheid ingetrokken wordt, dan wordt deze dag niet gefactureerd.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze altijd stellen via kindplanning@kinderopvangtierelier.nl.