BSO

BSO

De BSO bestaat uit vier groepen: Buitenbengels (30 kinderen), Dorsvlegels (20 kinderen), Pimpelmezen (20 kinderen) en Woelratten (20...

Peuteropvang

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar. Er kunnen maximaal 16 kinderen per dagdeel worden...

Finlandreis

Samen met onze partners van Kindercampus Pannenschuur hebben Jan, Ingrid en Mariëtte  de week na de meivakantie een inspirerende studiereis naar Finland gemaakt! We zijn op bezoek gegaan bij drie scholen en drie kinderopvanglocaties. Daarnaast hebben we een drietal...

Dagopvang

We hebben vier groepen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Totaal kunnen er 54 kinderen worden opgevangen op de kinderopvang.
Samenwerkingsproject Pannenschuur

Samenwerkingsproject Pannenschuur

Samen met de leden van de stuurgroep, het bestuur, de oudercommissie en de medezeggenschapsraad is de intentieformulering voor het samenwerkingsproject opgesteld. Dit document omschrijft kort de aanleiding, de intentie en een aantal uitgangspunten van de samenwerking....