Contractmogelijkheden

 1. Schoolweken/ studiedagen
 • Een contract voor 1 of meerdere vaste opvangdagen per week.
 • Daarnaast kan opvang voor studiedagen worden aangevraagd, ook als de studiedag niet op de vaste opvang dag valt. Dit kan worden aangevraagd via de ouders login of App (liefst minimaal 4 weken van te voren
 • Een studiedag begint altijd om 7:15 en eindigt altijd op het tijdstip dat de school normaal eindigt. Voor een studiemiddag geldt eindtijd school tot het tijdstip dat de school normaal zou eindigen.
 • Als er een vakantie uren contract is, worden de opvanguren van de studiedag verrekend en anders worden ze gefactureerd op de eerstvolgende factuur.
 • Tevens is┬áde mogelijkheid om het hele jaar extra dagen aan te vragen, uiteraard mits er plaats is.

 

 1. Vakantieweken
 • BSO opvang tijdens vakantieweken is geheel flexibel.
 • Minimale afname is 10 uur per jaar, per contract. U kunt de dagen dat u vakantieopvang wilt voor uw kind, geheel flexibel inzetten.
 • U bent niet verplicht om vaste dagen af te nemen.
 • De dagen dienen altijd te worden aangevraagd via de ouders login/ app. Zie voor meer informatie flexibele vakantieopvang

 

 1. Combinatie van 1 en 2