Voorwaarden 0-13 jaar

 • De meeste ouders hebben tijdens de informatie bijeenkomst informatie ontvangen betreffende de opvang, de visie en heeft u een rondleiding gehad.
 • Een kind aanmelden kan door het invullen van het contactformulier op de homepage. De inschrijving is gereed als deze is ingevuld.
 • De minimale afname is 1 hele dag per week.
 • Luiers, eten en drinken zijn bij de prijs inbegrepen. Flesvoeding brengt u zelf mee, evenals het flesje waaruit gedronken wordt. Bij allergieën dient u zelf de voeding en/of luiers mee te geven.
 • De leiding is in het bezit van een geldig diploma dat nodig is voor de kinderopvang. Zij werken volgens het pedagogisch beleidsplan, beschreven in onze visie.
 • Kinderopvang Tierelier is gekwalificeerd om beroepskrachten in opleiding een werkplek te geven. Dit kan in overleg. Ook de werkzaamheden van de stagiaires gaan in overleg met de leiding.
 • De voertaal van Kinderopvang Tierelier is Nederlands.
 • Wij in het bezit van een veiligheid-, gezondheid-, en risico inventarisatie. Indien u dit wilt inzien, kunt u hiernaar vragen.
 • Meer informatie over deze onderwerpen kunt u lezen in het informatieboekje welke achter de ouders login staat en op de website onder informatie. Wijzigingen die gedurende het jaar worden doorgevoerd, worden op de website vermeld.
 • Op de groep liggen diverse protocollen (het inspectie rapport en de planning van kinderen en pedagogisch medewerkers) die inzichtelijk zijn.
 • .