Openingstijden

 

KDV

Maandag t/m Vrijdag 7.15-18.15 uur (11 uur per dag)

Peuteropvang

Maandag t/m vrijdag van 8.45-11.15 uur zijn vaste uren

U kunt tussen 8.00-13.45 uur extra opvanguren aanvragen

BSO

Maandag, dinsdag, donderdag  van eindtijd school – 18.30 uur

Woensdag, vrijdag van eindtijd school – 18.15 uur

Tijdens vakanties en studiedagen van 7.15-18.15 uur

Geopend tijdens schoolweken. Opvang in vakanties is mogelijk (bij min. 4 kinderen)

We zijn 52 weken, elke werkdag geopend  m.u.v. officiële feestdagen